Etapy realizacji

PRZEBIEG PROCESU INWESTYCYJNEGO

Dobór rozwiązań technicznych
Współpraca z klientem rozpoczyna się od indywidualnego spotkania, podczas którego omawiane są wszystkie aspekty techniczne dotyczące doboru urządzeń oraz wykonania instalacji. Wszelkie uzgodnienia prowadzone są w oparciu o kompleksowe oględziny dokonane przez doradcę technicznego. Podczas spotkania klient otrzymuje również wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków finansowych realizacji konkretnej inwestycji, a także informacje dotyczących możliwości pozyskania dodatkowych środków na jej realizację pochodzących z aktualnie funkcjonujących programów mających na celu wsparcie rozwoju OZE w Polsce. W przypadku osiągnięcia porozumienia co do warunków technicznych i finansowych realizacji inwestycji, strony zawierają umowę, która stanowi podstawę do rozpoczęcia realizację inwestycji. Zawarta umowa ma na celu w sposób formalny, zabezpieczyć interesy obu stron.

Przygotowanie dokumentacji
Przygotujemy dla Państwa komplet dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji w zakresie formalnym. Poczynając od projektu technicznego, przeprowadzając przez procedurę pozyskania aktualnie obowiązującego dofinansowania po przygotowanie pisemnej informacji do właściwego operatora o zamiarze przyłączenia instalacji (w przypadku instalacji fotowoltaicznej).

Montaż instalacji
W zależności od zakresu przewidzianych prac oraz stopnia skomplikowania projektu realizacja może potrwać od jednego do kilku dni. Wszelkie prace montażowe prowadzone są w oparciu o doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę.

Zakończenie procesu inwestycyjnego
Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzany jest odbiór instalacji oraz w przypadku instalacji fotowoltaicznej przyłączenie do sieci, które wykonuje właściwy operator sieciowy.
W ramach obsługi inwestycyjnej zapewniamy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.


Na każdym etapie inwestycyjnym gwarantujemy pomoc merytoryczną oraz fachową i rzetelną obsługę.