Fotowoltaika

Fotowoltaika to proces polegający na przetwarzaniu energii pozyskanej z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego na energię w postaci prądu zmiennego, niezbędnej do zasilenia urządzeń elektrycznych.


Podstawowe elementy kompletnej instalacji fotowoltaicznej:
 
• panele fotowoltaiczne,
• inwerter,
• system mocowania,
• zabezpieczenia i przewody.

 
Instalacje fotowoltaiczne stosowane są w trzech podstawowych obszarach:
 

• elektronice powszechnie użytkowanej (np. kalkulatory, zegarki itp.),
• systemach wolnostojących lub samodzielnych (off-grid),
• oraz w systemach podłączonych do sieci elektroenergetycznej – systemy zintegrowane z siecią (in-grid lub grid-connected).

 
Realne korzyści z instalacji fotowoltaicznej to:

• Redukcja emisji CO2
– Instalacje fotowoltaiczne to źródło czystej energii, wytwarzanej bez zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników niekorzystnych ze względu na ochronę środowiska.

• Korzyści ekonomiczne – dzięki pracy instalacji fotowoltaicznej w dzień energia elektryczna może być na bieżąco wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych. Dzięki czemu w dużej mierze może być wykorzystywana na potrzeby własne, co prowadzi do zmniejszenia rachunków za energię elektryczną pobieraną z sieci.

• Długoletni okres eksploatacji – zakładając długoletni okres eksploatacji instalacji przy wyborze wykonawcy oraz poszczególnych producentów, należy zwrócić uwagę na udzielaną gwarancję, kontakt z wybranym producentem, dostępność serwisu.

• Niskie koszty eksploatacji – bezobsługowy charakter instalacji dzięki prostocie systemu, wykorzystaniu technologii półprzewodnikowej oraz braku elementów ruchomych.

• Pełne wykorzystanie dostępnej energii słonecznej – dzięki technologii w jakiej zostały wykonane panele fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także promienie odbite i rozproszone.