Instalacje c.o. i c.w.u

 
Na etapie projektowania i doboru odpowiedniego systemu c.o. i c.w.u. należy zwrócić uwagę na kilka aspektów:

• ekonomia - przy doborze rozwiązań technologicznych należy brać pod uwagę nie tylko cenę samej instalacji, ale również koszty jej późniejszej eksploatacji,
• estetyka - istotne jest aby instalacja nie tylko wizualnie współgrała z całym wykończeniem pomieszczenia, ale i w razie awarii dawała możliwość szybkiego i mało kosztownego serwisu
• jakość - przy założeniu długiego okresu eksploatacji układu warto dobrać materiały i urządzenia wysokiej jakości, mało awaryjne i w miarę możliwości bezobsługowe,
• serwis – warto wybierać urządzenia, których producenci zapewniają stałą dostępność serwisu.
 
 
Zasilanie i rodzaj instalacji c.o. i c.w.u.

• Tradycyjne instalacje oparte są głównie na konwencjonalnych źródłach ciepła: olej, gaz, paliwa stałe.
• Coraz częściej instalacje oparte na źródłach tradycyjnych wspierane są instalacjami opartymi na odnawialnych źródłach energii: m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła. Należy jednak pamiętać, iż tego typu rozwiązania będą uzasadnione ekonomicznie jedynie w przypadku zastosowania instalacji niskotemperaturowych.

Instalacje c.o. możemy podzielić ze względu na:

temperaturę wody zasilającej instalację:

• instalacje niskotemperaturowe 45-55°C
• instalacje wysokotemperaturowe 85-95°C
 
sposób wywołania obiegu wody:

• instalacje grawitacyjne, w których woda gorąca płynie w górę, schłodzona opada w dół,
• instalacje pompowe, w których obieg wody wymuszony jest przez pompę

zabezpieczenie instalacji:

• instalacje zamknięte- zabezpieczone ciśnieniowym naczyniem wzbiorczym, umiejscowionym przy kotle c.o.,
• instalacje otwarte- zabezpieczone naczyniem wzbiorczym, w najwyższym punkcie instalacji
 
Po zakończeniu prac montażowych należy dokonać odbiór instalacji.

W czasie czynności odbiorowych należy:

• sprawdzić zgodność wykonania instalacji z projektem oraz ustaleniami z inwestorem, jakość zastosowanych materiałów oraz sposób montażu.
• przeprowadzić próby szczelności: wodą zimną i gorącą.
• przeprowadzić regulację układ, w tym zmierzyć temperaturę zasilania i powrotu, sprawdzić funkcjonowanie instalacji, zmierzyć temperaturę powietrza w pomieszczeniach.