Kolektory słoneczne

Prawidłowo skonfigurowane instalacje solarne są rozwiązaniem nie tylko skutecznym i wydajnym, ale także ekologicznym. Pozwolą na redukcję zużycia tradycyjnych paliw, energii oraz zaspokoją nawet 50-60% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.

Optymalne warunki montażu instalacji solarnej:

• Orientacja południowa- im większe odchylenie, tym mniejsza efektywność pracy kolektora słonecznego zwłaszcza w przypadku kolektorów płaskich. Jeśli w danej lokalizacji brak jest technicznych możliwości montażu w kierunku południowym lub odchylenie od południa jest znaczące należy zastosować kolektory o większej powierzchni.
• Montaż na dachu budynku. Montaż odbywa się bez ingerencji w pokrycie dachu. Ze względu na zastosowanie odpowiednich konstrukcji montażowych kolektorów słonecznych próżniowych oraz płaskich ich oddziaływanie na konstrukcję dachu będzie relatywnie niskie, nawet przy montażu baterii liczących po kilka kolektorów słonecznych. Ze względu na dostępne rozwiązania konstrukcyjne w możliwy jest również montaż kolektorów słonecznych na elewacji lub gruncie.
• Dopuszczalny kąt nachylenia 30-45°, w zależności od rodzaju zastosowanego kolektora słonecznej, odchylenia od południa i doboru pow. grzewczej do wielkości zasobnika solarnego.

Podstawowe elementy instalacji solarnej:

• Kolektory słoneczne – próżniowe lub płaskie,
• Zasobniki solarne. Zasobnik pionowy wyposażony w dwie wężownice. Dzięki czemu podgrzew wody odbywa się poprzez kolektory słoneczne, a w okresach mniejszego nasłonecznienia wspomagany jest przez tradycyjne źródło ciepła. Opcjonalna możliwość zastosowania grzałki elektrycznej.
• Zespół pompowy, którego podstawowym celem jest wymuszanie obiegu czynnika grzewczego w instalacji solarnej.
• Sterownik solarny, który zapewnia w zasadzie bezobsługową pracę instalacji solarnej. Wyposażony w dodatkowe funkcje m.in. tzw. „tryb urlopowy”.
• Czynnik grzewczy- glikol, o parametrach umożliwiających pracę całoroczną, zarówno w warunkach temperatury atmosferycznej dodatniej jak i ujemnej.
• System zabezpieczeń instalacji po stronie glikolowej i wodnej, na które składają się naczynia przeponowe oraz zawory bezpieczeństwa.
• Pokrowce – zalecane w przypadku instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej, w których brak ciągłości odbioru c.w.u. w okresach największego nasłonecznienia (np. szkoły w okresie wakacyjnym).

Ważne aby każda instalacja solarna dobierana była odpowiednio do zapotrzebowania danej instytucji, czy firmy.