Pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Jest to urządzenie w pełni ekologiczne. Proces wytwarzania ciepła nie generuje bowiem negatywnych zjawisk wpływających na środowisko.

Ze względu na miejsce, z którego pompa pobiera ciepło wyróżniamy:

• gruntowe (solanka/woda, bezpośrednie odparowanie/woda, bezpośrednie odparowanie/bezpośrednie skraplanie),
• wodne (woda/woda, woda/powietrze),
• powietrzne (powietrze/woda, powietrze/powietrze).

W zależności od zewnętrznego źródła zasilania można je również podzielić na:

elektryczne, olejowe, gazowe.

Działanie pompy ciepła

Instalacja z pompą ciepła pobiera ciepło z gleby, powietrza czy wody gruntowej. Następnie kondensuje to ciepło za pomocą sprężarki i oddaje otoczeniu. Na podobnej zasadzie działa rekuperator, który przetwarza chłodne powietrze w ciepłe i na odwrót. Czynnik roboczy krążący w pompie ciepła podlega czterem procesom termodynamicznym.
Proces pobierania i oddawania ciepła odbywa się zwykle poprzez wymienniki ciepła. Transport energii w pompie zyskujemy dzięki dostarczeniu energii elektrycznej do napędu sprężarki.

Zastosowanie pompy ciepła:

• ogrzewanie pomieszczeń,
• jako rekuperator w systemie klimatyzacji,
• osuszanie powietrze,
• podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Dobór instalacji

Przy wyborze odpowiedniej pompy ciepła do c.w.u. należy zwrócić uwagę na:

• roczną efektywność urządzenia, sprawność pompy ciepła określana dla pracy całorocznej tzn. zarówno ogrzewania jak i chłodzenia.
• kontakt z producentem, dostępność serwisu,
• zapotrzebowanie w c.w.u. dla danego gospodarstwa domowego,
• doświadczenie wykonawcy.