Fotowoltaika

Proponowane przez nas rozwiązania, to nowoczesne systemy fotowoltaiczne (PV-photovoltaics). Ich zadaniem jest skuteczne i efektywne przetwarzanie promieniowania słonecznego na energię elektryczną, wykorzystywaną w następnych etapach przez gospodarstwo domowe lub dowolny obiekt. Niepodważalną zaletą tego systemu jest fakt, iż do przetwarzania energii dochodzi bez zanieczyszczeń, szumów oraz głośnej pracy maszyn oraz wielu innych, niekorzystnych dla środowiska czynników. Rozwiązania w postaci instalacji fotowoltaicznych uznać więc należy za ekologiczne.

Obecnie wśród obecnych na rynku paneli fotowoltaicznych wyróżnić należy monokrystaliczne i polikrystaliczne. Dynamiczny rozwój technologii pozwala modelom polikrystalicznym darzyć nas większą wydajnością.

Warto również zaznaczyć, iż panele fotowoltaiczne stosowane są w trzech zasadniczych obszarach:

 • systemach podłączonych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej;
 • systemach wolnostojących lub samodzielnych;
 • powszechnej elektronice użytkowej.

Najprostszy system, tworzący taką instalację, zbudowany jest z odpowiedniej ilości ogniw fotowoltaicznych, które zostają połączone szeregowo. Dzięki dopasowanemu regulatorowi ładowania mogą uczestniczyć w ładowaniu baterii akumulatorów.

To takiej połączonej sieci ogniw fotowoltaicznych podłączony zostaje konwerter. Odpowiedzialny jest on za przetworzenie prądu stałego na prąd przemienny – w pełni dostosowany do potrzeb urządzeń korzystających z takiego źródła energii.

Należy jednak pamiętać o tym iż najczęściej prezentowane rozwiązania wykorzystywane są przy współpracy z sieciami elektrycznymi. Ich zadaniem jest wówczas oddawanie przetworzonej przez siebie energii. W tym celu dochodzi do współpracy uniwersalnego inwertera z jednofazową lub trójfazową siecią elektroenergetyczną. Przetworzona, w postaci prądu stałego, energia, dostarczona uprzednio przez ogniwa fotowoltaiczne, może być wówczas wykorzystywana przez urządzenia podłączone do sieci (dostarczona do sieci energia przyjmuje postać prądu przemiennego 230V/50Hz).

Dzięki zmianom w polskim ustawodawstwie rok 2014 możemy uznać za czas nowych możliwości dla wszystkich inwestycji wykorzystujących potencjał OZE, czyli Odnawialnych Źródeł Energii. Warto więc już dzisiaj zaplanować własną inwestycję i skorzystać z dowolnego programu dofinansowującą takie przedsięwzięcia.

Pragniemy zaznaczyć, iż od wielu, wielu lat produkcja prądu była działalnością zarezerwowaną jedynie dla wielkich przedsiębiorstw. Obecnie, dzięki nowoczesnej technologii oraz polityce proekologicznej – niemal każdy może się nią zająć, czyniąc to nie tylko efektywnie, ale i w sposób ekologiczny.

W tym miejscu z konkretnymi rozwiązaniami oraz propozycjami przychodzi fotowoltaika. W ostatnich latach dostrzegamy coraz większe zainteresowanie tymi instalacjami. Jednak ich podłączenie wymaga złożenia odpowiednich wniosków (o określenie warunków przyłączenia do sieci), które następnie muszą zostać rozpatrzone i zatwierdzone. Warto więc już dzisiaj podjąć decyzję i zdecydować się na konkretne kroki, by w móc uniknąć przedłużających się formalności.

Fotowoltaika a prawo

Niezwykle ważnym aspektem jest mocne ugruntowanie naszej oferty w konkretnych ustawach. Przywołać tutaj należy przede wszystkim Ustawę z dnia 10 kwietnia 1987 roku – Prawo energetyczne oraz inne, powstające w kolejnych latach oraz ostatniej dekadzie rozporządzenia. Pojawiły się także korzystne dla inwestorów nowelizacje – np. „mały trójpak energetyczny”. W związku z powyższym obecnie możliwe jest zdefiniowanie wielu pojęć prawnych, bezpośrednio związanych z zakupem oraz montażem ogniw fotowoltaicznych. Wśród najważniejszych ustaleń wyróżnić należy:

 • instalacje mikro (łączna moc nie przekracza 40kW);
 • instalacje małe (łączna moc przekracza 40kW, ale nie jest większa niż 200 kW).

Powyższe akty prawne regulują także zasady przeprowadzenia montażu instalacji. Dokumenty te mówią m.in. o tym, iż:

 • przyłączenie mikroinstalacji do sieci jest bezpłatne;
 • przyłączenie odbywa się na podstawie zgłoszenia, jeżeli podmiot jest obecnie do niej przyłączony (w charakterze odbiorcy końcowego), a moc nowego przyłączenia nie przekracza dotychczasowych parametrów (określonych w umowie);
 • nie można sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej dzięki mikroinstalacjom uznać za działalność gospodarczą;
 • 80% średniej ceny sprzedaży - tyle wynosi koszt zakupu energii elektrycznej, którą sprzedawca zobligowany jest zakupić (jeżeli energia elektryczna wytwarzana jest przez mikroinstalację podłączoną do sieci dystrybucyjnej);

Jakie korzyści wynikają natomiast z ostatniej nowelizacji Ustawy z dn. 10 kwietnia 1987 r. – Prawo energetyczne? Są to przede wszystkim rozstrzygnięcia dotyczące:

 • odbiorcy wrażliwego oraz zryczałtowanego dodatku energetycznego;
 • gwarancji pochodzenia energii produkowanej dzięki wykorzystaniu instalacji fotowoltaiczynych, czyli odnawialnego źródła energii;
 • krajowych działań mających na celu monitorowanie oraz wspieranie inwestycji dotyczących OZE;
 • warunków przyznawania certyfikatów;
 • warunków współpracy międzynarodowej pozwalającej na wykorzystanie potencjału paneli fotowoltaicznych (oraz innych instalacji działających dzięki OZE).

Warto więc już dzisiaj rozważyć korzyści i zastanowić się nad wykorzystaniem innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań. Dlatego też przedstawiamy Państwu etapy procesu inwestycyjnego – pozwolą one poznać od podszewki charakter pracy, sposób montażu oraz zaznajomić się z czasem realizacji.

Etap I – rozmowa z Klientem, odczytanie koncepcji oraz wykonanie pomiarów; podsumowaniem tego etapu jest przedstawienie oferty wstępnej;

Etap II – dopełnienie wszelkich formalności związanych z warunkami przyłącza energetycznego;

Etap III – wykonanie pełnego projektu instalacji fotowoltaicznej (strona DC i AC);

Etap IV – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (jeżeli taka jest wola Klienta);

Etap V – złożenie wniosku o promesę koncesji URE (tylko podczas realizacji dużych systemów);

Etap VI – montaż;

Etap VII – odbiór przez operatora sieciowego;

Etap VIII – koncesja URE (jeżeli instalacja tego wymaga).


Dlaczego więc do powyższych działań warto wybrać naszą firmę? Jako wieloletni i nieustannie rozwijający się dostawca:

 • doradzamy,
 • prezentujemy ofertę uwzględniającą indywidualne wymagania Klienta – jest ona całkowicie dostosowane również do możliwości finansowych inwestora,
 • w imieniu naszych Klientów dopełniamy wszelkich formalności,
 • dbamy o szybkie, profesjonalne zamontowanie paneli fotowoltaicznych.